Wat is Zero Trust?

Zero Trust is een beveiligingsconcept dat is gebaseerd op het principe van “vertrouw niets, verifieer alles”. Het idee is dat organisaties niet automatisch vertrouwen moeten schenken aan iets binnen of buiten hun netwerkperimeters, maar in plaats daarvan alles en iedereen moeten verifiëren voordat toegang wordt verleend.

In een Zero Trust-model wordt elke gebruiker, elk apparaat en elke applicatie beschouwd als potentieel bedreigend, ongeacht of ze zich binnen of buiten het netwerk van de organisatie bevinden. Dit betekent dat toegang tot netwerkbronnen alleen wordt verleend na grondige verificatie, minimaal privilegebeleid en strikte toegangscontrole.

Het doel van Zero Trust is om de blootstelling aan risico’s te verminderen door de bewegingen van potentiële aanvallers binnen netwerken te beperken, zelfs als ze erin slagen toegang te krijgen. Dit wordt bereikt door technologieën en technieken zoals multifactor-authenticatie, identiteits- en toegangsbeheer, microsegmentatie, encryptie, en continue monitoring en logging.

Het is belangrijk op te merken dat Zero Trust niet een specifieke technologie is, maar eerder een strategische benadering van security die kan worden geïmplementeerd met behulp van verschillende tech en oplossingen.

Je kan reageren met je vragen of opmerkingen.